0536 584 47 48

TIFIL AKADEMiDE HAYAT

Profesyonel Öğretmenler

İşimizi Ciddiye Alıyoruz

Sevgi Dolu Bir Ortam

İşimizi Sevgiyle Yapıyoruz

Eğitim Programları

Tecrübeli Eğitim Kadrosu

Sosyal Paylaşım

Paylaşmayı Öğretiyoruz

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomVision.Com
21
May 2014

Kasları, eklem bağlarını kuvvetlendirir, eklemleri besler. Mide bağırsak sisteminin düzenli çalışmasını sağlar ve sosyal açıdan çocuğu geliştirir.

ÇOCUKLARDA HAREKET EĞİTİMİ NEDİR?
Okulöncesi ve İlkokul dönemindeki çocukların en belirgin özelliklerinden biri hareketli olmalarıdır. Hareket aynı, zamanda çocuğun gelişimini etkileyen önemli bir unsurdur. Çocukların hareket gereksinimlerini karşılayacak en uygun etkinlik ise, hareket eğitimi programlarıdır. Çocuğun problem çözme yeteneğini geliştirmesi ve kendi benliğini ifade etmesi için yeni yollar ve yaratıcı çözümler aramasına yardım etmede hareket eğitiminden yararlanılır. Hareket eğitimi hareketin keşfedilmesi ve üretilmesi olarak tanımlanabilir.

HAREKET EĞİTİMİNİN YARARLARI NELERDİR?
Hareket eğitimi almış çocuklar hareket eğitimi almamış çocuklara göre, dikkat etme, düşünceyi bir noktada toplama gibi yetenekleri geliştirmek için kullanılır. Çocuklara duygusal ve sosyal kazançlar sağlar. İyi planlanmış bir hareket eğitimi çocuğun diğer çocukların farkına varmasına yardımcı olur ve onlarla uyum içinde hareket etme ve işbirliği kurma yeteneğini geliştirir. Çocukları spora özendirerek kötü alışkanlıklardan uzak durmasını sağlamak.

HAREKET EĞİTİMİ ÇALIŞMALARI VE ÇOCUKLARIN GELİŞİMİ
Belli bir program çerçevesinde hareket becerilerinin kazandırılması,(takla, baş amudu, çember vs.) koordinasyon ve vücut gelişimine yardımcı olur. Aynı zamanda, çocuğun deneyim sahibi olmasını sağlayan ve yaratıcılığını da artıracaktır. Hareketleri yaparken taklit yetenekleri gelişecek ve sorumluluk duygusu kazanacaklardır. Bazı obje ve hayvanları canlandırma etkinlikleri çocuklara yeteneklerini tanıma ve sergileme olanağı verir.
Hareket eğitimi, belli hareketlerin öğretilmesinden çok, çocuğun stresten arındırılması ve ruhsal dengelerinin sağlanması amacıyla uygulanır. Hareket eğitimi, değişik ritimlerde müzik içermelidir (vals, disko, rock vs.). Bu müzikler, arasında belirli müzik stilleri (caz, pop, klasik)ve değişik yapımlar (orkestrasyon, elektronik, piano, ) bulunmalıdır. Çocukların hoşuna gidecek müzik parçaları, yavaş, hızlı, sakin, gürültülü, artan ve yavaşlayan tempolarda verilmelidir. Hareket eğitimi programlarının çoğu, çocuklara hareket parçaları ile gökyüzünü, şekilleri, rüzgarı, zaman ve ritmi, el çırpmayı ve daha pek çok kavramı kazanmalarını sağlamak amacıyla planlanabilir ve ritim duygusu geliştirilir.
Okulöncesi ve İlkokul döneminde çocukların saldırganlığının olumlu yönde kanalize edilmesi için hareket eğitimine önem verilmelidir. Çünkü fiziksel aktivite saldırgan çocukların rahatlamasını ve sakinleşmesini sağlar. Oysa yarışmaya dayalı aktiviteler, çocuklarda gerginlik yaratır. Kaybetme durumlarında saldırgan davranışlara neden olur. Hareket eğitimi daha önce de belirtildiği gibi belirli becerilerin kazandırılmasından öte psikolojik yönden önem taşımaktadır. Çocuğun motor becerilerdeki yeteneğinin iyi olduğunu bilmesi ve bunu hissetmesi fiziksel aktivitelerdeki başarısına destek olacaktır. Hareket eğitiminin diğer amacı, koordinasyonu, dayanıklılığı, kuvvet ve esnekliği geliştirmektir.
Diğer alışkanlıklar gibi spor alışkanlığının da temeli küçük yaşlarda atılır. Koşu, yürüme, bisiklet binme çocukluk döneminde önerilecek spor dallarıdır. Sistematik ve amaçlı yapılan beden egzersizleri, çocuklarda hızlılık, güç, ataklık, sıçrama, zırlama, gibi bazı motor becerileri geliştirmektedir.
Hareket eğitiminin planlanmasında, çocukların yaşları ve dolayısıyla gelişimsel özelliklerinin bilinmesi çok önemlidir.5 yaşından itibaren çocuklar hızlı ve akıcı öğrenirler. Diğer çocukların hareketlerine hareketlerini uydurabilirler. Eşli egzersiz yapabilirler.6 yaşından itibaren hareketleri birleştirebilirler. Sıçrama, koşma gibi. Fiziksel başarı kazanmaya başlarlar ve başarılarıyla övünürler.

Hareket eğitimi 8 yaşına kadar devam ettirilmelidir.
Çocuklar branşlaşmaya hareket eğitimi aldıktan sonra geçmelidir. Branş seçimi en erken 8 yaşından itibaren olmalıdır. Hareket eğitimi almış çocuklar seçimlerinde ve alanlarında daha başarılı olurlar.

Çocuklarımızın fiziksel aktiviteye katılımlarının onlara sağlayacağı faydalar nelerdir?
Öncelikle daha sağlıklı ve zinde olacaklardır. Büyüme ve gelişmeleri pozitif etkilenecektir. Vücutlarının hareket kabiliyetini daha iyi anlayıp geliştirme olanağına sahip olacaklardır. Vücut hareketlerini daha iyi kontrol edebileceklerdir. İleri ki yaşlarına taşıyabilecekleri aktif bir yaşam stiline sahip olacaklardır. Yaratıcı doğal yeteneklerini geliştirme şansları olacaktır. Entellektüel ve sosyal gelişim olarak önemli pozitif adımlar atacaklardır. Yaşam şartlarının, çevreninin getirdiği gerginlik, stres, depresyon, saldırganlık ve huzursuzlukla daha kolay baş edeceklerdir. Kendine güven, kendini daha iyi hissetme, bir konuya yoğunlaşma (konsantrasyon), hoşgörü (tolerans), iletişim, kişisel farklılıklara saygı duyma, kendini tanıma, sebat etme gibi birçok özellikleri pozitif anlamda gelişecektir.

Çocuklarda fitness kuvvet aynı zamanda koordinasyon gelişimine katkı sağlar.
Erken yaşlarda(12–16 yaş) fiziksel aktivitelere katılım ileri yaşlarda çeşitli hastalıklara yakalanma oranını düşürmekte, daha uzun ve kaliteli bir yaşam şansı sunmaktadır. Buna karşın fiziksel aktivitelere katılımın getireceği olası riskler kontrol edilebilir veya engellenebilir risklerdir. Sedanter yaşamın getireceği olumsuzlukları azaltmak veya ortadan kaldırmak için çocuklarınıza haftada en az 2–3 gün, 45 dakika yaşın gerektirdiği cinsten aktivitelere katılmak idealdir.

TIFIL AKEDEMİ

Tıfıl Akademi çocuk evi montessori etkinlik merkezi, çocuklarımız için etkin öğrenme ve çoklu zeka modelini esas alır ve çocuklarımızın tüm gelişim alanındaki becerilerini geliştirmeyi hedefler.

HAREKET EĞİTİMİ

 • DENGE
 • TIRMANMA
 • VÜCUT KOORDİNASYONU
 • SIÇRAMA
 • DURUŞ ( POSTÜR)
 • KAS KUVVETİ
 • DAYANIKLILIK

OYUNLAR

 • YARATICI DRAMA
 • DENEY
 • SANAT ATÖLYE ÇALIŞMASI
 • RİTM MÜZİK
 • EĞLENCELİ MATEMATİK
 • İNGİLİZCE

TIFIL İLETİŞİM

Hürriyet Mahallesi 419 Sokak No: 4 Akhisar / Manisa

bilgi@tifilakademi.com

0536 584 47 48